female-doctor-with-stethoscope-around-her-neck-using-laptop-desk

Pseudomonas aeruginosa je bakteriální kmen, který může být zodpovědný za několik lidských onemocnění: mezi nejzávažnější patří maligní zevní otitida, endoftalmitida, endokarditida, meningitida, pneumonie a septikemie.

Mezi prostředí, ve kterých se tyto bakterie nejčastěji vyskytují, patří půda, rostliny a voda. Mohou se vyskytovat i na lidské a zvířecí kůži, aniž by způsobovaly onemocnění, v procesu známém jako bakteriální kolonizace. Mikrobiologický výzkum může pomoci určit příčinu některých infekčních onemocnění, což usnadňuje výběr nejlepší léčby. Proto je důležité najít rychlý a snadný způsob identifikace těchto bakterií. Nová studie, publikovaná v časopise BioRisk s otevřeným přístupem, to zkoumala pomocí spektroskopických technik pro rychlou analýzu přímo z objektu, kterým byla v tomto případě želví kůže.

„Mikrobiální organismy hrají klíčovou roli ve zdraví a ekologii zvířat. Želva bahenní často žije v městských zoologických zahradách a soukromých domech. Nejčastěji nalezenými bakteriemi z povrchu želví kůže byly často druhy Pseudomonas,“ říká Aleksandrs Petjukevics z Daugavpilsské univerzity, jehož tým studii provedl.

Klasické mikrobiologické výzkumné techniky mají několik nevýhod: „především se jedná o poměrně zdlouhavý proces. Minimální doba je 3-4 dny, ale než se podaří přesně identifikovat izolovaný patogen, může uplynout mnoho dní i týdnů, a navíc se při něm používají drahé chemikálie a prostředky,“ říká Aleksandrs Petjukevics. Alternativou je spektrometrie, která umožňuje identifikovat připravený vzorek mikroorganismu a zároveň zkrátit dobu identifikace na 5-30 minut. 

Ramanova spektra představují soubor signálů, které vznikají z molekulárních vibrací jednotlivých buněčných složek gramnegativních bakterií a integrují se přes proteiny, lipidy a sacharidy. „Tato nedestruktivní technika chemické analýzy poskytuje podrobné informace o chemické struktuře, fázi a polymorfii, krystalinitě a molekulárních interakcích. Je založena na interakci světla s chemickými vazbami uvnitř materiálu,“ říká.

Výsledky studie ukázaly, že bakterie rodu Pseudomonas lze pomocí této detekční technologie rychle identifikovat, a to s vynikající analytickou a diagnostickou citlivostí, což z ní činí spolehlivou techniku. Na rozdíl od jiných metod tato technika nevyžaduje dlouhodobou přípravu bakteriálních vzorků a drahá činidla, což ji činí slibnou pro studium dalších kmenů bakterií. „Tato studie prokázala schopnost získat rychlá a vysoce kvalitní Ramanova spektra bakteriálních buněk pomocí vibrační spektroskopie,“ říká Aleksandrs Petjukevics. „Ramanovu spektroskopii lze považovat za expresní metodu identifikace mikroorganismů. Má velký potenciál pro budoucí výzkum zahrnující různé mikroorganismy.“ 

Zdroj: Pensoft Publishers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *