Zdravotnictví se topí v dluzích, ale VšZP dá za skenování pošty 8 milionů eur

Bratislava – Dluhy slovenských státních nemocnic dosahují částky 647 milionů eur (17 miliard korun) a vláda připravuje čtvrtou vlnu jejich oddlužení. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VšZP), jejímž hlavním příjmem jsou platby od pojištěnců, uzavřela na sklonku roku 2014 smlouvu se společností Dokument Logistic, která má poskytovat služby související se “správou centrální poštovní adresy”.

“Primárním cílem zavedení elektronizace dokumentů nebyly personální úspory, ale zpřístupnění informací, které do VšZP přicházejí v papírové podobě, pro všechny zaměstnance klientských pracovišť a administrativy, aby měli jednodušší přístup k informacím a mohli rychleji vyřizovat požadavky klientů z kteréhokoli klientského pracoviště v rámci Slovenské republiky,” sdělila Medical News mluvčí VšZP Viktória Vasilenková.

V praxi to znamená, že externí společnost zaeviduje a roztřídí poštu došlou do státní pojišťovny a následně ji po digitalizaci (skenování) vrátí zase zadavateli zakázky tedy VšZP. Cena zakázky byla původně stanovena dokonce na 8,113 milionu eur. Výběrového řízení se zúčastnily dvě společnosti a Dokument Logistic nabídl nižší cenu o 30 tisíc eur. Druhý uchazeč –  akciová společnost Asseco Central Europ prohrála s cenou 7 985 330 eur. Veřejnou zakázku vypsala sama pojišťovna a znění smlouvy je podle oslovených právníků Medical News minimálně nestandardní.

Příprava dokumentů k digitalizaci za 483 295,25 eur

Pokud by snad VšZP zjistila, že jí služby poskytované společností Dokument Logistic nevyhovují, mohla smlouvu vypovědět bez udání důvodu až po dvou letech s 12měsíční výpovědní lhůtou. Ze smlouvy také vyplývá, že slovenskou státní zdravotní pojišťovnu stojí “příprava dokumentů na digitalizaci” tedy patrně případně rozpojení sešitého dokumentu na 0,023 eur za každou stránku, což při předpokládaném objemu 467 tisíc dokumentů činí 483,29 tisíc eur (12,565 milionu korun). Jejich opětovná kompletace pak přijde na  každou stránku 0,014 eur tedy 294,210 tisíc eur (7,649 milionu korun). Oba akty dohromady tedy stojí Slováky 777,504 tisíc eur (20,215 milionu korun) bez DPH. Samotná digitalizace tedy naskenování dokumentu stojí celkem 2,521 milionu eur (65,566 milionu korun). Další poplatek si společnost může účtovat za “validaci – vizuální kontrolu čitelnosti digitalizovaného dokumentu, případně jeho přeskenování anebo ruční korekci dokumentu” 105,075 tisc eur (2,731 milionu korun). Management chyb pak stojí dalších 198,801 tisíc eur (5,168 milionu korun).

Tři střediska a úspora místa

Podle mluvčí pojišťovny je finanční efekt objednaných služeb především v tom, že po spuštění digitalizace může VšZP postupně snižovat výměru prostor, které používá. “VšZP postupně přehodnocuje smlouvy a snižuje výměru pronajímaných prostor právě o prostory, které byly v minulosti využívány pro umístění příručních registrů,” vysvětlila mluvčí Vasilenková.

Podle smlouvy má Dokument Logistic od VšZP pronajaty tři střediska v Bratislavském kraji, Prievidze a Prešově, která jsou plně vybavena a společnost do nich měla dodat velkokapacitní stroje schopné zpracovat denně 50 tisíc dokumentů. Podle mluvčí Vasilenkové ale nejsou dokumenty skenovány na třech pracovištích, jak vyplývá ze smlouvy. “Dokumenty jsou skenované na jednom pracovišti, poté, co VšZP zřídila s účinností od 16. 10. 2017 jeden P.O.BOX na dosílání všech došlých dokumentů,” upřesnila mluvčí VšZP.

Tendr: vyplňte si kolonky

Medical News oslovení právníci se shodli na tom, že je neobvyklá situace, kdy VšZP vypsala tendr tak, že si sama jednotlivé výše zmíněné položky vyspecifikovala a nechala soutěžící firmy pouze vyplnit prázdné kolonky s nabízenou jednotkovou cenou. Objem činnosti není závazný a Dokument Logistic nemá právo požadovat, aby VšZP objednala jednotlivé činnosti v plném rozsahu podle předpokládaného množství.

VšZP dosud za služby podle veřejně dostupných dat zaplatila za dva měsíce roku 2014 celkem 193 235,44 eur, podle mluvčí Vasilenkové v roce 2015 dalších 1,4 milionu eur a v roce 2016 představovala suma částku 2 298 667,39 eur. Za dva roky a dva měsíce tak pojišťovna zaplatila za skenování dat 3 891 902,83, přičemž smlouva potrvá až do konce roku 2018.