Ústecká kardiochirurgie navyšuje počet operačních dnů

Ústí nad Labem –  Do konce července měl vyčleněn jeden operační den týdně.  Kardiochirurgické oddělení vzniklo v ústecké nemocnici 1. ledna letošního roku vedle kardiologické kliniky.  Jeho úspěšná činnost je předpokladem pro získání statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče (CKKP), které chybí pro region Ústeckého kraje a jeho spádovou oblastí by byly i sousedící kraje Karlovarský a Liberecký. Před letními prázdninami uskutečnil historicky první zdařilé kardiochirurgické operace v regionu severozápadních Čech tým MUDr. Miroslava Kolesára, který byl od 1. června jmenován primářem kardiochirurgického oddělení.

„Do budoucna je předpoklad, že se podaří upravit provoz tak, aby vznikl prostor pro navýšení počtu kardiochirurgických výkonů. Do konce roku bychom tak měli stihnout odoperovat několik desítek pacientů. Nadále budeme zařazovat do operačního programu i pacienty akutní a spektrum operačních zákroků se posune směrem od jednodušších k výkonům kombinovaným,“ informoval primář MUDr. Miroslav Kolesár.

Jak vedoucí kardiochirurgického týmu dále uvedl k prvním operovaným pacientům, v iniciální fázi šlo vesměs o pacienty s ischemickou chorobou srdeční, kterým jsme voperovali aortokoronární bypass. „Již nyní zařazujeme do operačního programu kromě elektivních i akutní výkony, tyto výkony jsou zatíženy vyšším operačním rizikem. V další etapě to budou implantace srdečních chlopní, chlopenní plastiky, eventuálně kombinované výkony jako bypass s výkonem na mitrální nebo aortální chlopni,“ vysvětlil s tím, že chlopenní chirurgii by se ústečtí operatéři měli začít věnovat od září.

„Zpočátku samozřejmě byly počty výkonů nižší, primárně byla nejdůležitější bezpečnost pacienta. Všechny operace i rekonvalescence v průběhu hospitalizace proběhly bez komplikací. A to i díky zkušeným lékařům a nelékařskému personálu s letitými zkušenostmi z jiných kardiochirurgických pracovišť. Velkou zásluhu na tom má i vrchní sestra Mgr. Regina Gavlasová se svým týmem a také kolegyně a kolegové ze všech oddělení, kteří se podílí na péči o naše pacienty. Poděkování za podporu kardiochirurgie patří představenstvu i managementu společnosti,“ řekl MUDr. Miroslav Kolesár.

„Jsem rád, že první operace dopadly dobře, tedy podle očekávání, a operovaní pacienti jsou v pořádku. Všem členům týmu, který se na historicky prvních kardiochirurgických operacích v rámci KZ podílel, patří mé velké poděkování,“ ocenil již po oznámení  prvních výsledků výkonů práci kardiochirurgů Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.  „Za vedení společnosti mohu slíbit, že vynaložíme veškeré úsilí k získání statutu CKKP, které si obyvatelé Ústeckého kraje zaslouží. Do získání statutu však musíme provoz kardiochirurgie hradit z vlastních prostředků,“ ujistil Ing. Jiří Novák, který předal ministru zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěchovi žádost o rozšíření statutu „Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče“ na „Centrum komplexní kardiovaskulární péče“ při jeho návštěvě Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem letos 19. března.